Mediul universitar, ca orice sistem educaţional, este recunoscut ca un sistem conservator, reticent la schimbare. Odată cu transformările social-economice şi politice care au avut loc în ultimii 15 ani, dar şi datorită dezideratului naţional de integrare europeană, sistemul educaţional românesc în general şi mediul universitar în particular, se vede nevoit să devină un nucleu de furnizare de forţă de muncă competentă într-o economie de piaţă funcţională, dar şi să sufere transformări structurale care să-l făcă eligibil într-o nouă educaţie europeană.

citeste mai mult