Evaluarea academică şi instituţională joacă un rol esenţialt în atingerea şi menţinerea unor standarde ridicate pentru învăţământul superior. Evaluarea academică are menirea de a oferi informaţii utile pentru profesori, pentru instituţia în care aceştia lucrează şi pentru studenţii care beneficiază de serviciile ei. Prin urmare, în funcţie de beneficiarul informaţiilor oferite, evaluarea este: formativă (are scopul principal de a oferi informaţii personalului didactic care să-i permită acestuia să-şi îmbunătăţească activitatea şi să-şi fixeze planul de dezvoltare profesională), sumativă (în cazul în care este iniţiată de instituţie şi serveşte acesteia pentru a-şi întemeia decizile de personal) şi informativă (serveşte unui scop informativ dacă oferă studenţilor date utile despre un anumit curs). De regulă, instrumentele de evaluare a activităţilor didactice conţin itemi care vizează cele trei scopuri menţionate mai sus.

citeste mai mult