Activitatea noastră de consultanţă constă: în investigarea unor procese interne ale unor organizaţii (de exemplu: evaluarea procesului didactic prin prisma beneficiarilor direcţi - studenţii), evaluarea organizaţiei în sine (diagnoză organizaţională set de metode folosite împreună pentru a indentifica probleme, optimiza activitatea), oferirea unui feed-back din partea consumatorului (account planning implicarea consumatorului în strategia de comunicare) sau dezvoltarea organizaţiei prin pregătirea personalului (prin intermediul unor simulări ale unor situaţii reale - games & simulations). Aceste lucruri se realizează prin intermediul angajaţilor şi/sau clienţiilor organizaţiei. Aceştea sunt supuşi cercetării prin intermediul unor două seturi de metodologii: cantitativă (aplicarea unor instrumente de măsurare standardizate - de teste psihologice şi/sau chestionare) şi calitativă (interviuri individuale sau de grup - focus grup). În cazul analizei cantitative datele obţinute prin diferite forme de investigaţie psihologică se prezintă adesea în formă numerică sau sunt aduse, graţie unei operaţii de codare, la o formă numerică, astfel încât se pretează la o prelucrare matematică, în particular, statistică. În cazul cercetării calitative aceasta este secvenţială, sistematică şi continuă, având ca scop explorarea experienţelor în cadrul organizaţiei (angajaţi) sau de consum (clienţi).

Prezentare servicii