O bună înţelegere a proceselor din cadrul organizaţiei este esenţială pentru a conduce eficient o afacere. Diagnoza organizaţională reprezintă un set de metode utilizate pentru a obţine o imagine de ansamblu asupra companiei şi pentru a identifica eventuale probleme. Mai mult, diagnoza organizaţională este un instrument util care oferă diverse tipuri de informaţii. În funcţie de scopul cu care este utilizată diagnoza organizaţională poate indica existenţa anumitor probleme, păoate oferi soluţii sau pur şi simplu o radiografie a organizaţiei pentru optimizarea funcţionării generale.


Contextul analizei şi diagnozei organizaţionale