„În orchestra simfonică, mai multe sute de muzicieni talentaţi cântă împreună; dar este doar un singur «director», dirijorul, fără nici un strat intermediar între el (sau ea) şi membrii orchestrei. Acesta va fi modelul de organizaţie pentru organizaţia nouă bazată pe informaţie. Vom vedea astfel o shimbare radicală de la tradiţia conform căreia performanţa era răsplătită în primul rând prin avansarea în poziţii de comandă, adică în rândurile manageriale. Organizaţiile vor avea foarte puţine astfel de poziţii de comandă. Vom vedea din ce în ce mai mult organizaţiile de tipul cvintetului de jazz, în care conducerea în interiorul echipei se schimbă după misiunea specifică de îndeplinit şi este independentă de «gradul» fiecărui membru. De fapt, cuvântul «grad» ar trebui să dispară complet din vocabularul muncii bazată pe cunoştinţe şi al lucrătorului cunoaşterii. Ar trebui să fie înlocuit cu «atribuţii »" Peter Drucker.


Fişa postului de muncă