Evaluarea comportamentală a performanţei presupune un proces prin care se observă eficacitatea unei activităţi de muncă întreprinsă de angajaţii unei organizaţii sau a unui post specific de muncă.

Evaluarea performanţelor este importantă deoarece ea are rolul unui feed-back, ea informând despre eficienţa angajaţilor, putând trasa însă şi nivele clare de competenţă ale organizaţiei. Prin urmare prin cunoaşterea competenţei fiecărui angajat, aceasta poate fi îmbunătăţită, aducând în final beneficii de ordin material organizaţiei.

Informaţiile provenite din evaluarea performanţelor pot fi folosite ca reper în: fixarea salariilor, repartiţia precisă a locurilor de muncă şi în demersul de instruire şi perfecţionare a angajaţilor.


Evaluarea performanţelor personalului