Cercetarea pieţei este o analiză situaţională pe care fiecare manager trebuie să o facă, el trebuie mai întâi să privească în interior, apoi în mediul în care îşi desfăşoară activitatea. Dacă privirea în interior se poate face printr-o simplă analiză SWOT, în cazul mediului exterior accentul trebuie să cadă pe consumatori şi pe analiza concurenţei. Cercetarea pieţei constituie, înainte de toate, analiza consumatorilor. Ea trebuie să răspundă la o serie de întrebări:

  • Cine sunt ei?
  • De unde vin?
  • De ce au nevoie?
  • Cum iau decizia de cumpărare?
  • De unde cumpără?
  • Cum poţi să ajungi la ei printr-o campanie de comunicare şi promovare?


Cercetarea pieţii